mp-foto.pl

fotografia, multimedia, lifestyle

jak przebiegają sprawy karne
Lifestyle

Jak przebiegają sprawy karne w Polsce?

Sprawy karne mogą dotyczyć zarówno mało poważnych wykroczeń, jak i przestępstw, które są zagrożone karą pozbawienia wolności do 25 lat lub dożywotnio. W zależności od rodzaju przestępstwa, prokuratura ściga je z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego. Jak wyglądają poszczególne etapy postępowania sądowego w sprawach karnych?

Postępowanie przygotowawcze

Pierwszym etapem spraw karnych w Polsce jest postępowanie przygotowawcze. Prowadzi je policja lub prokuratura. W trakcie postępowania przygotowawczego funkcjonariusz policji lub prokurator przesłuchuje świadków i podejrzanych, gromadzi i zabezpiecza dowody rzeczowe oraz pozyskuje opinie od biegłych. Celem postępowania przygotowawczego jest potwierdzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa lub wykluczenie takiej ewentualności. Jeśli przestępstwo zostanie potwierdzone, policja lub prokuratura kierują do sądu akt oskarżenia wobec konkretnej osoby. Więcej dowiesz się na https://www.adk-kancelaria.pl/oferta/sprawy-karne 

Po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu podejrzany formalnie staje się oskarżonym w sprawie. Otrzymuje wezwanie na rozprawę i rozpoczyna się etap postępowania przed sądem. Oskarżony może być doprowadzony do sądu z aresztu lub stawić się na rozprawie z wolnej stopy. Jest to zależne od tego, jakiego czynu zabronionego się dopuścił i czy konieczne było zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia i wysłuchania wyjaśnień oskarżonego. Sąd zapoznaje się z wszystkimi zebranymi materiałami, przesłuchuje ponownie świadków i biegłych, którzy wydali opinie w sprawie. Sprawa zwykle nie kończy się na jednej rozprawie, chyba że oskarżony przyznaje się do winy i wnioskuje o dobrowolne poddanie się karze. Jeśli oskarżony zaprzecza swojej winie lub odmawia udzielenia wyjaśnień, decydując się na milczenie, proces trwa dłużej. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji może trwać nawet kilka miesięcy. Po wydaniu wyroku oskarżonemu i jego obrońcy przysługuje prawo apelacji.

Apelacja jest rozpatrywana przed sądem wyższej instancji, który ponownie przygląda się materiałowi dowodowemu i przesłuchuje świadków. Wyrok wydany w apelacji może być taki sam lub zupełnie inny niż wcześniej. Sędzia może orzec nawet o niewinności oskarżonego, bez względu na to, czy w pierwszej instancji oskarżony został skazany. Wyrok może być również zaostrzony, jeśli prokuratura złożyła apelację z powodu zbyt niskiego wymiaru kary.

Artykuł sponsorowany